Hoe zorg je dat nieuw ontwikkelde kennis vanuit een training en/of opleiding niet verloren gaat?

Slechts 40% van de opgedane kennis wordt direct na de training toegepast in het werk (60% gaat dus direct verloren). Na zes maanden is dit nog maar 25% en na een jaar nog 15%.

De grootste uitdaging is om de kennis en vaardigheden, die in een veilige leeromgeving zijn opgedaan toe te passen binnen de druk(te) van de dagelijkse werkzaamheden.

Hoe kun je zorgen dat je je trainings investering niet verliest?

In onderstaande 7 stappen een aantal praktische tips.

1. Voorbereiding van de training

Zorg ervoor dat deelnemers van te voren de inhoud van de training kunnen inzien, bijvoorbeeld door een leesopdracht te maken. Verder is het goed dat iedereen van te voren het doel van de training begrijpt. Zorg dat de leerdoelen aansluiten bij de doelen van de organisatie.  

2. Maak het getrainde zichtbaar op de werkvloer

Zorg dat de opgedane kennis makkelijk toegankelijk is. Hang de flip-overs op de werkvloer, maak een bord met de belangrijkste punten. Maak het vooral visueel, zodat het blijft leven. Zorg voor associatie tussen bekende taken en nieuw opgedane kennis.  

3. Stel een overdracht coach aan

Om de overdracht van kennis te stimuleren kunnen personen in de organisatie de verantwoordelijkheid gegeven worden, om te dienen als overdracht coach. Deze coach zal verantwoordelijk zijn om kennis of vaardigheden uit de training aan te leren en te oefenen met collega’s.  

4. Laat iedere deelnemer leerpunten beschrijven

Leerpunten opschrijven die een directe verbinding met de praktijk hebben zorgt ervoor dat het vaker daadwerkelijk zal worden toegepast.

– Op welke manier heb je voordeel heeft gehad van de training?

– Welke verandering verwacht je toe te passen in de praktijk?

5. Zorg voor ondersteuning als leidinggevende en organisatie

Ondersteun op een positieve manier het volgen van een training. Als je als management zelf genoeg waarde hecht aan een training, zorg je ervoor dat deelnemers het ook echt serieus nemen. Zorg voor de juiste professionele setting en expertise betreffende het onderwerp, zodat er genoeg belang aan de training zal worden gehecht.  

6. Plan bewust en zorg dat de training vrij gegeven kan worden zonder afleiding

Wat je vaak ziet is dat deelnemers aan een training met hun hoofd bij werktaken of deadlines zijn. Dat zorgt voor slechte kennisoverdracht. Je ziet dit als deelnemers, niet echt deelnemen aan discussies, te meegaand zijn en zich teveel excuseren om net dat ene telefoontje te moeten doen. Plan ruim van tevoren. Zorg dat agenda’s geblokt zijn. Zorg voor ruimte om  echt te kunnen deelnemen. 

7. Zorg voor probleemgericht trainen

Het blijkt dat probleemgericht leren effectiever is, dan het leren van feiten. Daarbij komt dat de flexibiliteit waarop een deelnemer naar een probleem kijkt kan worden vergroot, door te leren het probleem van meerdere perspectieven te bekijken. Ook het oplossen van een breed probleem in plaats van een specifiek probleem, kan de kennisoverdracht naar de werkvloer vergroten. Daarnaast kan het gebruik van voorbeelden kan ervoor zorgen dat de werkende de relevantie van de training inziet.